top of page

de huisregels

dit zijn de belangrijke dingen om het voor iedereen leuk te maken

Algemeen

 • Toegang tot het Boerenbondsmuseum en de schaatsbaan is geheel op eigen risico;

 • Roken en vapen is binnen de poorten van het museum niet toegestaan. Wij zijn samen op weg naar een rookvrije generatie;

 • Het gebruiken en/of bezitten van drugs en alcohol onder 18 is niet toegestaan;

 • Iedereen die het Winterpleinfestijnterrein betreedt, dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs wat op verzoek van de organisatie getoond dient te worden;

 • Entree van het schaatsgedeelte (de schaatsbaan, de zone voor het aan- en uittrekken van de schaatsen) is uitsluitend en alleen toegestaan op vertoon van een geldig entreebewijs. Zonder geldig entreebewijs kan toegang tot het schaatsgedeelte worden ontzegd;

 • Het bezitten van een entreebewijs en/of pass-partout geeft niet automatisch recht tot toegang, bij drukte of baanonderhoud kan de toegang tijdelijk geweigerd worden;

 • Alle aanwezigen (schaatsers en publiek, binnen en buiten) dienen de aanwijzingen van bestuursleden, coördinatoren, ijsmeesters, horecapersoneel en medewerkers van het Boerenbondsmuseum te allen tijde op te volgen;

 • Schade aan eigendommen van Stichting Winterpleinfestijn en/of het Boerenbondsmuseum zullen worden verhaald op de veroorzaker(s);

 • De organisatie draagt geen verantwoording voor letsel als gevolg van ongevallen op of rondom de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid;

 • De organisatie draagt geen verantwoording voor schade of vernieling aan of vermissing van persoonlijke eigendommen;

 • Het is niet toegestaan vuurwerk af te steken op en/ of rondom de schaatsbaan en het Boerenbondsmuseum;

 • We willen het schaatsplezier met zoveel mogelijk mensen delen.
  Er worden daarom beelden gemaakt met een WEB-cam. Op de websites www.winterpleinfestijn.nl en www.gemertsnieuwsblad.nl zijn deze beelden live te zien.
  Als je gaat schaatsen of gaat kijken naar de schaatsers, dan word je gefilmd. We vinden het belangrijk dat je dit weet.
  De beelden worden maximaal 24 uur opgeslagen en daarna verwijderd.
  Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het bestuur van het Winterpleinfestijn.

Schaatsen en schaatsbaan

 • De aan de kassa gekochte kaartjes zijn geldig voor één dag toegang tot het winterpleinfestijn;

 • Het is niet toegestaan de schaatsbaan te betreden met noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere zaken die gevaar voor gebruikers van de schaatsbaan op leveren;

 • De schaatsbaan is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik. Hardrijden op de schaats of het in gevaar brengen van medegebruikers is niet toegestaan;

 • De pinguins en zeehondjes mogen alleen gebruikt worden door kinderen die nog niet kunnen schaatsen. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld om te leren schaatsen. Ze mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden die het schaatsplezier voor anderen kunnen verstoren;

 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen is het dragen van handschoenen verplicht;

 • Het dragen van gezicht bedekkende kleding en/of sjaals is niet toegestaan;

 • Het is niet toegestaan op de randen en boarding te zitten of staan;

 • Gooien van sneeuw- of ijsballen is niet toegestaan.

Eten en drinken

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etens- en/ of drinkwaren te nuttigen in de binnenlocaties van het Boerenbondsmuseum;

 • In de horecagelegenheden wordt geen alcohol geschonken aan personen < 18 jaar;

 • Ook wij zijn samen op weg naar een rookvrije generatie. In het gehele museum is tijdens het evenement roken niet toegestaan.

Tot slot

 • De organisatie van het Winterpleinfestijn en/ of de aanwezige vrijwilligers van het Boerenbondsmuseum hebben het recht  om, als  de situatie er om vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is beschreven;

 • Overtreding van enig huisregel of het schaden van het Winterpleinfestijn en/ of het Boerenbondsmuseum in welke hoedanigheid dan ook zal direct en zonder aanzien des persoons aan de politie worden gemeld. Tevens kan ontzegging van de toegang tot het Winterpleinfestijn en het Boerenbondsmuseum voor (on)bepaalde tijd worden aangezegd.

img_1.jpeg
bottom of page